Katrin Van Bladel

Ontdek mijn verhaal van kind tot expert

Hoe het begon

Mijn professionele loopbaan begon op mijn 10 jaar toen ik voor 5 frank per keer elke zaterdag de winkel van mijn vader schuurde. Door daar veel rond te lopen en te geloven dat er geen beperkingen zijn, heb ik mij bekwaamd in alles wat nodig was om de zaak van mijn vader, een benzinestation, te kunnen uitbaten. Ik heb menig klant verbaasd doen staan door mijn behendigheid bij het vervangen van wielen, herstellen van banden en het verversen van olie. Ik kan je vertellen: als 12-jarig meisje begin de jaren ‘70 was dit geen vanzelfsprekendheid. 

Toen ik 17 werd, moest ik kiezen waarover ik mijn maturiteitsverhandeling zou schrijven. Voor mij was dit duidelijk. Ik ging schrijven over mijn levensmotto: “Waar een wil is, is een weg”.

Ik heb tot nu toe mijn leven vorm gegeven volgens dit motto. In mijn keuzes heb ik me altijd laten leiden door deze leuze.

Bedrijfsrevisor

Vooraleer ik de theorie van het vak kende, begreep ik al dat je niet gelukkig kan worden, indien je je laat leiden door de belemmerende gedachten van jezelf of anderen.

Toen ik 18 werd, heb ik lang getwijfeld over wat ik zou verder studeren. Na lang wikken en wegen, kwam ik uit bij een Licentiaat (wat nu gelijk staat aan een Masteropleiding) in de Rechten. Ik koos voor deze opleiding, vanuit de gedachte dat ik mijn opties zo open mogelijk wilde houden voor mijn latere leven. Mijn studie rechten, samen met deze van de fiscale hogeschool, hebben ertoe geleid dat ik op verzoek van mijn professor fiscaal recht mijn échte professionele carrière ben begonnen bij KPMG te Antwerpen.

Bij KPMG heb ik ongelooflijk veel geleerd over het reilen en zeilen in het bedrijfsleven. Ik kreeg inzicht in hoe je een bedrijf het best kan runnen, maar ook hoe het vooral niet moet. 

Een misstap

De kennis die ik bij KPMG heb opgedaan, vormt tot op heden de basis van mijn verdere professionele carrière. Zo slaagde ik erin om op de leeftijd van 26 jaar bedrijfsrevisor te worden. Al snel bleek duidelijk dat het menselijke aspect van deze functie mij erg aantrok, maar tegelijkertijd besefte ik ook dat er voor mij te veel administratieve werkzaamheden bij kwamen kijken. 

In een poging om hier verandering in te brengen heb ik een overstap gemaakt naar het Interventiefonds voor de Beursvennootschappen; onderdeel van de toenmalige Bankcommissie. Deze beweging was duidelijk een misstap. Na twee weken was het al glashelder voor mij dat hier zeker mijn hart en dus ook mijn verdere carrière niet lag. 

Het werd steeds duidelijker voor mij dat ik meer wilde werken in lijn met wie ik ben. Waarden die ik in dit kader hoog in het vaandel draag, zijn vrijheid, autonomie, zelfbeschikking en familie. Werken als zelfstandig ondernemer, lag op basis hiervan, het meest voor de hand. Ik had op dat moment drie mogelijkheden in het hoofd. Ik kon: 

  • een bedrijfsrevisorenkantoor opstarten
  • een accountantskantoor opstarten
  • of het benzinestation van mijn ouders overnemen. 

Ik coachte avant la lettre

Op dat ogenblik had ik al drie kinderen en werd er een vierde gepland. Hierdoor was de keuze snel gemaakt. Ik nam het benzinestation van mijn ouders over. 

Deze keuze gaf mij de meeste mogelijkheden om een carrière te ontplooien in lijn met wie ik ben en in functie van mijn waarden en mijn verantwoordelijkheden als jonge moeder. 

Het benzinestation avontuur duurde 15 jaar, waarbij ik van één benzinestation vier benzinestations heb gemaakt en waar ik met een 25-tal mensen samenwerkte.

Als ik nu op die periode terugkijk heb ik het gevoel dat ik niet heb gewerkt. Ik heb vooral jonge mensen kansen gegeven en begeleid. Ik geloof steevast dat een bedrijf zo sterk is als de mensen die er werken. 

Deze filosofie heb ik tevens uitgedragen bij Unizo als regionaal ondervoorzitter van Antwerpen en meter in het peterschapsproject OVO gedurende vele jaren.

Mede door de grote evolutie in de wereld van de benzinestations heb ik in 2005 de keuze gemaakt om mij te heroriënteren tot volwaardige fulltime professionele coach met als doel van mijn passie mijn beroep te maken.

Professional Coach

Zo gezegd, zo gedaan. Ik begon aan een lange reeks opleidingen om mijn positie als professionele coach te legitimeren. Eens jurist altijd jurist! 

De intensieve driedelige ROOT-GROW-BLOOM-opleiding van Training & Coaching Square heeft gemaakt dat ik mij heb kunnen en durven vestigen als professionele business coach. Tijdens deze opleiding werd al snel duidelijk dat de coachende attitude en vaardigheden mij op het lijf geschreven zijn. Hierdoor was het een logische stap om in te gaan op het verzoek van de dames van Training & Coaching Square om hen te vervoegen als geëngageerde freelance trainer.  

Tegelijkertijd heb ik hierdoor mijn passie, theoretische kennis en vaardigheden  rond coaching kunnen verfijnen. 

Dit hele verhaal is uitgemond in het behalen van de graad van Master Certified Coach bij het ICF. Vanuit mijn eigen bedrijf Van Bladel en Partners focus ik me 100% op het coachen van vrije beroepers, executives en KMO-bedrijfsleiders én last but not least coaches.

Geprikkeld door mijn verhaal?

NL