Coaching

Wie coach ik?

Wie wel

Iedereen die wil voelen en reflecteren om zo tot een betere versie van zichzelf te komen.

Wie niet

Iedereen die hoopt

  • Op een quick fix
  • dat de coach al de vragen van de coachee beantwoordt
  • dat de coach hen een zak vol tips en tricks meegeeft

Een coach heeft namelijk geen toverstaf om al de problemen, moeilijkheden of vragen op deze wereld op te lossen of te doen verdwijnen.

Wat is coaching?

Een één op één professionele relatie gebaseerd op evenwaardigheid. De aandacht in de gesprekken gaat volledig naar de coachee en de topics die hij/zij wil aansnijden.

De ultieme grondlegger van coaching op de manier waarop ik deze inzet, is Socrates. Zowel Socrates als ikzelf vertrekken vanuit het grote geloof dat alle antwoorden op de vragen die mensen zichzelf stellen of mee worstelen reeds aanwezig zijn bij henzelf.

Dit heeft als gevolg dat de kunst van het coachen er vooral uit bestaat de andere zijn eigenwaarde te laten ontdekken door out of-the-box vragen stellen. Sommige van deze vragen kunnen op het scherp van de snee zijn en kunnen een gevoel geven van ongemak of zelfs een gevoel van ontmaskering bij de coachee teweeg brengen.

Coaching heeft altijd één of andere verandering ten behoeve van de coachee tot doel. Het is net door die pittige vragen te stellen en zelfs te confronteren dat de coachee zijn hindernissen en weerstanden kan overwinnen. De inhoud van het gesprek, dus waar het eigenlijk technisch gezien over gaat, wordt volledig beheerst door de coachee. 

De rol van de coach is aan de hand van de typische coachende vaardigheden en attitude het gesprek te leiden zodat de coachee zijn bekende, gebaande wegen verlaat om zo tot nieuwe inzichten te komen.

Waar coachen we?

Op het kantoor van de coach.

Mechelsesteenweg 138
2640 Mortsel

Toon route

Sylvain Dupuisstraat 22/4
8300 Knokke

Toon route

Hoe gaan we te werk?

Vermits coaching alleen effectief is indien de coachee bereid is om een langdurig engagement ten opzichte van zichzelf aan te gaan, spreken we over een coachingstraject dat bestaat uit verschillende sessies.

De eerste stap in dit coachingstraject is het intakegesprek.  In dit gesprek leren beide partijen elkaar beter kennen en wordt er een eerste verkenning gedaan over de te behandelen topics.

Het grootste deel van het coachingstraject bestaat in eerste instantie uit een 7 tot 10-tal coachingsessies van anderhalf tot twee uur. In elk van deze sessies worden er 1, 2 of soms 3 topics aangesneden. Om het traject af te ronden vindt er steeds een evaluatiegesprek plaats dat het gehele traject en de evolutie van de coachee onder de loep neemt. Na dit evaluatiegesprek wordt er beslist om het traject af te ronden of te verlengen met een nieuwe reeks coachingssessies. Voor deze nieuwe reeks worden er dan ook nieuwe doelen gedefinieerd.

Meer informatie over coaching?

NL